Ein Haelodau

Ar hyn o bryd, mae 14 aelod o'r Panel. Mae 12 ohonynt wedi cael eu henwebu gan y pedwar awdurdod lleol – Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. Mae'r ddau arall yn aelodau annibynnol y mae'r Panel wedi eu dewis drwy broses recriwtio. Mae eu haelodaeth yn para am bedair blynedd.

Mae'r Panel yn penodi i swyddi'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd yn flynyddol. 

Cadeirydd presennol y Panel yw Professor Ian Roffe aelod annibynnol , a'r Is-gadeirydd yw'r Cynghorydd Keith Evans o Gyngor Sir Ceredigion.

Mae aelodau'r Panel yn hapus i unrhyw un sy'n dymuno gwneud sylw neu ofyn am wybodaeth ynghylch eu gwaith gysylltu â nhw'n uniongyrchol.

 

Taliadau i aelodau

Taliadau 2012-13 (.xls)

Taliadau 2013-14 (.xls)

Taliadau 2014-15 (.xls)

Taliadau 2015-16 (.xls)

Taliadau 2016-17 (.xls)

Taliadau 2017-18 (.xls)

Taliadau 2018-19 (.xls)

Taliadau 2019-20 (.xls)

Taliadau 2020-21 (.xls)

Taliadau 2021-22 (.xls)

Taliadau 2022-23 (.xls)

Dweud eich dweud...

Rydym yn croesawu eich sylwadau ac rydym yn barod i ystyried unrhyw gwestiynau a gyflwynir i ni at ein cyfarfod nesaf. Cofiwch os gwelwch yn dda – rhaid bod y cwestiwn yn ymwneud â gwaith y Panel er mwyn iddynt ei ystyried. E-bostiwch ni panelheddluathroseddudp@sirgar.gov.uk

Hefyd, gellir cysylltu ag aelodau unigol o'r Panel yn uniongyrchol.