01
27
2023

When: 10:30yb

Where: Neuadd y Sir, Hwlffordd, Sir Penfro

Agenda

 

  1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL
  2. DATGANIADAU O FUDDIANT
  3. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD AGYNHALIWYD AR 28 HYDREF 2022
  4. MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)
  5. PRAESEPT YR HEDDLU 2023-2024 9 - 110
  6. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN GOMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU
  7. PROTOCOL PLISMONA - ADRODDIAD PERFFORMIAD