10
27
2023

When: 10:30yb

Where: Y Siambr, Neuadd y Sir, Aberaeron, Ceredigion

Agenda

AGENDA

  1. YMDDIHEURIADAU AM ABSONOLDEB A MATERION PERSONOL
  2. DATGANIADAU O FUDDIANT
  3. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 14 GORFFENNAF 2023
  4. MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)
  5. CWESTIYNAU A RHYBUDD GAN AELODAU'R CYHOEDD I'R COMISYNYDD
  6. PROTOCOL PLISMONA - ADRODDIAD PERFFORMIAD
  7. ADRODDIAD "DEEP DIVE" - STELCAN AC AFLONYDDU
  8. CYNLLUN BUSNES SWYDDFA'R COMISIYNYDD HEDDLU A THROSEDDU
  9. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN COMISIYNYDD YR HEDDLU A THROSEDDU