01
28
2022

When: 10yb

Where: Neuadd y Sir, Caerfyrddin

Agenda

Gwyliwch y gweddarllediad

 

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

2. DATGANIADAU O FUDDIANT

3. LLOFNODI YN GOFNOD CYWIR GOFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 5 TACHWEDD 2021

4. MATERION YN CODI O'R COFNODION (OS OES RHAI)

5. PRAESEPT YR HEDDLU 2022-2023

6. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD