Chw
21
2020

Title:

When: 10.30yb

Where: Hwlffordd

Agenda

Gwyliwch y gweddarllediad

1. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB A MATERION PERSONOL

2. DATGANIADAU O FUDDIANT

3. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN AELODAU'R PANEL I'R COMISIYNYDD - NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW

4. CWESTIYNAU Â RHYBUDD GAN Y CYHOEDD - NID OEDD DIM WEDI DOD I LAW

5. YMDDYGIAD GWRTHGYMDEITHASOL

6. TROSEDDAU GWLEDIG A BYWYD GWYLLT

7. ADOLYGIAD DEEP DIVE - VICTIM WITHDRAWAL

8. PENDERFYNIADAU A WNAED GAN Y COMISIYNYDD

9. ADBORTH GAN FWRDD ATEBOLRWYDD YR HEDDLU AR 17EG CHWEFROR 2020

10. CYFARFOD GYDA'R DIRPRWY BRIF WEINIDOG